JuridikNyhet

Tidigare advokatkollegor varnas av samfundet

Advokater varnasAdvokater varnas
Publicerad
Uppdaterad

Advokatsamfundet slår fast att tre advokater i Malmö och Lund har åsidosatt sina plikter som advokater och varnar dem.

Realtid.se

Det råder delade meningar om vilka intäkter som ska tillfalla vilket bolag, samt vilket bolag som ska bära vilka kostnader. Det rapporterar Sydsvenska Dagbladet.

De tre advokaterna, som har kontor i Malmö respektive Lund, var tidigare delägare i en gemensam firma. Men mot slutet av 2019 uppstod oenighet mellan två av advokaterna å ena sidan och den tredje advokaten å andra sidan. Oenigheten handlade om ekonomin i det tidigare gemensamma företaget och att revisorn inte kunde godkänna årsredovisningen. Nu prickas trion av Advokatsamfundet för att ha åsidosatt sina plikter. Två av advokaterna bedriver nu verksamhet i var sitt aktiebolag medan den tredje advokaten fortsatt sin verksamhet i den firma i vilken hen drev före delägarskapet.

Enligt Advokatsamfundets nämnd uppfyller inte revisionsrapporten för den gemensamma firmans räkenskapsår 2019 inte kraven enligt bokföringsreglementet.

Annons

Att årsredovisningen lämnats in för sent är också något som bryter mot Advokatsamfundets reglemente.

 

 

Annons

 

Annons