Thomas Sterner och Frances Sprei i Göteborgs stads nya klimatråd

Taggar i artikeln

Frances Sprei Thomas Sterner
Publicerad
Uppdaterad

Nu följer Göteborg efter Lund och startar ett lokalt forskningsråd som ska stötta och utvärdera den kommunala klimatpolitiken. I rådet ingår bland annat forskarna Thomas Sterner och Frances Sprei.

Annelie Sandström

Lund har hittills varit den enda staden i Sverige som haft ett eget klimatpolitiskt råd. Men nu följer Göteborgs stad efter. Det lokala klimatrådet fungerar liknande det nationella klimatpolitiska råd som granskar regeringens politik och ger förslag på åtgärder.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg har nu beslutat vilka ledamöter som ska ingå i rådet. Och bland forskarnamnen märks bland annat Thomas Sterner, miljöekonom vid Göteborgs universitet inriktad på design av policydokument för miljöfrågor, och Frances Sprei, som forskar om hållbar mobilitet vid Chalmers tekniska högskola. Det rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Klimatrådet kommer att stötta lokalpolitiken att fatta tillräckliga beslut för att nå klimatmålen, detta med fokus på att föreslå och värdera åtgärder.

Annons

– Det känns kul och spännande. Utifrån mitt eget forskningsområde mobilitet och transport, hoppas jag kunna hjälpa Göteborgs stad att nå ett mer hållbart transportsystem, som hjälper kommunen att nå målen samtidigt som dess invånare har tillgång till hållbar mobilitet, säger Frances Sprei i en kommentar till Aktuell Hållbarhet.

Förutom det nya uppdraget är hon ordförande för Västra Götalandsregionens forskarråd för klimatomställning. Det är första klimatrådet i landet på regional nivå och tillsattes i oktober i fjol.

– En av mina roller blir också att försöka se till att det finns en samsyn mellan förslagen på regional och kommunal nivå, som underlättar att man ska kunna nå målen både som kommun och region, säger hon till Aktuell Hållbarhet.

Annons

Annons