FinansDebatt

Klimatomställningen kan leda till finansiell instabilitet

Publicerad

”Risken finns att stranded assets ökar ju snabbare klimatomställningen går och kan leda till spridningseffekter till fler delar av ekonomin och finansiell instabilitet.” Det skriver Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar och Thomas Sterner, forskare vid Göteborgs universitet.

Varför reagerar inte den finansiella marknaden på samma sätt när regnskogen i Brasilien brinner eller när havsnivåerna stiger som när Donald Trump twittrar om handelskonflikter? Hur ska marknaden prissätta och värdera klimateffekter? Behovet av omställning från fossil energi kommer att innebära många utmaningar för finansiella aktörer att förutse och beräkna klimatrisker. Klimatrisker är komplexa att värdera och prognostisera. Det gäller både fysiska risker, som fler inslag av extremväder och gradvis höjda havsnivåer, och omställningsrisker; det vill säga reglerande, politiska och marknadsmässiga förändringar relaterade till övergången mot ett koldioxidsnålt samhälle. 

Banker, pensionsbolag och försäkringsföretag spelar en viktig roll i att finansiera och försäkra tillgångar i samhället. De hjälper samhället att hantera klimatrisker, men samtidigt påverkar dessa risker finansbranschen genom ökade kostnader, kreditförluster och risken att investeringar förlorar i värde; inklusive att de till och med blir värdelösa, så kallade stranded assets. Om företag inte anpassar sin affärsmodell till nya villkor kan stora värden gå förlorade. Samtidigt finns det stora möjligheter på investeringssidan om man lyckas identifiera morgondagens vinnare, de bolag som ställer om sin verksamhet på rätt sätt och i rätt tid.

Risken finns att stranded assets ökar ju snabbare omställningen går och kan leda till spridningseffekter till fler delar av ekonomin och finansiell instabilitet. Reglerande åtgärder, ändrad efterfrågan och förändrad prissättning på koldioxid kommer att påverka inte bara de fossila energi- och råvarubolagen utan andra sektorer med stora koldioxidutsläpp. Redan nu är omställningen i den fossilberoende energisektorn särskilt tydlig där flera faktorer, såsom riktade regelverk, striktare lagstiftning och effektivare teknikutveckling, gör att de förnybara energialternativen blir mer konkurrenskraftiga i pris. 

Annons

Länsförsäkringar vill öka kunskapen om riskerna som uppstår i samband med klimatförändringar, dels för att underlätta den egna investeringsprocessen, dels för att hjälpa våra kunder att göra kloka, hållbara investeringar. Vi kommer därför att via vår forskningsfond finansiera ett projekt på Göteborgs universitet som ska studera hur finansmarknader och finansiella aktörer agerar och reagerar inför klimatförändringarna. 

För att få en genomgripande förståelse kommer projektgruppen, med professor Thomas Sterner som forskningsledare, att angripa problemet både från makro- och mikroperspektivet. I det ena delprojektet studeras de mikroekonomiska fundamenten genom att analysera faktorer såsom ”nudging” som leder sparare till att göra hållbara investeringar. I det andra delprojektet studeras hela marknadens reaktioner inför stora händelser, såsom undertecknande av stora internationella klimatavtal eller betydelsefulla händelser som exempelvis valet av president Trump. 

Effekterna på råvaru- och finansiella marknader inom energisektorn kommer också att studeras. Om värdet av tillgångar i energiföretag som är specialiserade på solenergi utvecklas bättre än de som är inriktade på kolkraft så kan detta användas som en indikator på den miljöpolitiska effekten och på det finansiella systemets känslighet.

Annons

Vi tror att resultaten kommer att bidra med viktig kunskap, inte bara för Länsförsäkringar, våra kunder och branschen i stort, utan också för beslutsfattare för att möjliggöra stabila spelregler när klimatomställningen accelererar. 

Alexandra Stråberg
Chefekonom Länsförsäkringar
Thomas Sterner
Professor Göteborgs Universitet
 

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartikel.

Annons