FinansNyhet

”1,5–2 graders uppvärmning är ekonomiskt optimalt”

"Nordhaus har visat vägen i frågor såsom att det behövs ett starkt koldioxidpris implementerat i princip hela världen, men till skillnad från hans tidigare analyser visar våra resultat att det går att försvara mer ambitiösa mål med ekonomiska argument", säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet
Publicerad

En grupp med svenska forskare från bland andra Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola ifrågasätter 2018 års Nobelpristagare William Nordhaus klimatberäkningar. 

Camilla Jonsson

Nationalekonomen William Nordhaus belönades 2018 med Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för sin forskning om klimatfrågan. Han belönades särskilt för utvecklingen av den så kallade DICE-modellen (Dynamic Integrated Climate-Economy) som fått stort inflytande. I sin egen kalibrering av modellen fann han att en uppvärmning på 3,5 grader fram till år 2100 är det ekonomiskt optimala. Denna nivå ligger klart över Parisavtalets tvågradersmål och som skulle ha omfattande negativa konsekvenser för natur och samhälle i stora delar av världen.

I en ny studie, publicerad i Nature Climate Change, har en grupp forskare i Sverige, England och Tyskland uppdaterat denna DICE-modell.

– Vi gjorde ett antal viktiga förändringar. Det handlar dels om en förbättrad kalibrering hur mycket koldioxid och värme som tas upp av haven, dels uppdaterade beräkningar av hur mycket klimatskadorna kan komma att kosta i ekonomiska termer, säger Daniel Johansson, docent i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, och en av författarna till studien.

Annons

En viktig faktor som avgör vad som är ekonomiskt optimalt handlar om att ställa framtida kostnader mot nutida. Det är i grunden en värderingsfråga och i studien har forskargruppen använt sig av en lång rad experters bedömningar av denna etiska fråga, som handlar om hur nutida och framtida generationers intressen ska vägas mot varandra.

Med dessa förändringar blir resultatet att det snarare är 1,5–2 graders uppvärmning som är ekonomiskt optimalt.

– Nordhaus har visat vägen i frågor såsom att det behövs ett starkt koldioxidpris implementerat i princip hela världen, men till skillnad från hans tidigare analyser visar våra resultat att det går att försvara mer ambitiösa mål med ekonomiska argument, säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Annons

Enligt forskarna kan studien i de bredare internationella klimatpolitiska diskussionerna ge ett stöd för klimatmål i linje med dem som antogs i Parisavtalet och därmed öka acceptansen för att sätta ett utsläppspris som uppfyller de antagna klimatmålen. Modellen pekar på ett koldioxidpris på runt 100 dollar per ton, vilket är i nivå med den nuvarande koldioxidskatten i Sverige – som är ungefär fyra gånger så hög som EU:s utsläppspris.

– För att nå ambitiösa klimatmål krävs det att politiker inför ett rejält pris på koldioxid men det krävs också satsningar på ny teknik som elbilar, solceller, vätgas och koldioxidinfångning för att ge några exempel. Om detta genomförs är det möjligt att nå ambitiösa klimatmål som tvågradersmålet. Men vi ska också vara medvetna om att det finns ett omfattande politiskt motstånd i stora delar av världen, som gör att 

Annons