Studentbostäder avser genomföra en riktad nyemission på minst 125 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Studentbostäder avser att genomföra en riktad nyemission på minst 125 miljoner kronor genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Befintliga aktieägare Fastator och Otre har lämnat åtaganden att delta i den riktade nyemissionen om minst 125 miljoner kronor med den riktade nyemissionen är att finansiera bolagets pågående projektutveckling och förvärv. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studentbostäder har uppdragit till Arctic Securities att utreda förutsättningarna att genomföra den riktade nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons