Stark utveckling i nynoterade Kempower – Evli Finland Småbolag ökade 3,2 procent i december

Fonden Evli Finland Småbolag steg 3,2 procent i december, vilket var i linje med fondens jämförelseindex som också steg 3,2 procent. Under året avkastade fonden 30,0 procent och var därmed bättre än index som ökade 25,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Janne Kujala.

Förvaltaren uppger att december bidrog med en stark avslutning på börsåret 2021, där den ökade spridningen av omikron enligt Kujala inte verkade bekymra investerare nämnvärt. Däremot menar förvaltaren att nya besked från Fed skapade viss oro, då ordföranden Jerome Powell indikerade att man avser strama åt penningpolitiken tidigare än planerat.

Vad gäller fondens prestation gentemot index under månaden uppger förvaltaren att relativavkastningen påverkades mest negativt av övervikterna i Talenom och Marimekko. Enligt Kujala kunde däremot inte några större nyheter hänföras till dessa bolag under månaden.

Fondens största positiva bidrag till relativavkastningen kom under månaden från övervikterna i nynoterade Kempower, som stigit med hundra procent sedan noteringen, samt Puuilo som enligt förvaltaren släppte en stark rapport för det tredje kvartalet.

Vad gäller fondens aktivitet under månaden uppger Kujala att man sålde resterande del av innehavet i Consti. Dessutom deltog man i noteringen av Kempower, som tillverkar laddstationer för elbilar.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet innehaven i QT group, Metsä Board och Marimekko med portföljvikterna 7,07, 5,94 respektive 5,20 procent.
Evli Finland Småbolag, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,2Index MM, förändring i procent3,2Fond i år, förändring i procent30,0Index i år, förändring i procent25,1

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons