Sound Dimension byter ut nästan hela styrelsen, Örjan Frid blir ny ordförande

Publicerad

Aktieägarna i ljudteknikbolaget Sound Dimension kallas till årsstämma onsdagen den 28 juni i Karlstad.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår att nästan hela styrelsen byts ut. Omval föreslås enbart av Björn Walther som lämnar som ordförande men fortsätter som styrelseledamot.

Nyval föreslås av styrelseordförande Örjan Frid samt styrelseledamöterna Helena Wiktelius, Claes Kalborg och Martin Sandberg.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att stämma utöver Karlstad även kan hållas i Stockholm. Antalet aktier ska vara lägst 14,2 miljoner och högst 56,8 miljoner aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram på högst 1,42 miljoner teckningsoptioner riktat till Rickard Riblom som är nytillträdd vd i bolaget samt högst 355 589 teckningsoptioner riktat till styrelseledamoten Björn Walther.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Styrelsen vill ha även bemyndigande från stämman att besluta om incitamentsprogram riktat till anställda. Personaloptionerna får tillsammans inte överstiga 5 procent av totalt antal utestående aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons