SLP:s övertilldelningsoption utnyttjas i sin helhet, stabiliseringsperiod avslutas

Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm den 23 mars kommer att utnyttjas fullt ut. Bolaget har därför beslutat om en nyemission av 3,62 miljoner B-aktier till teckningskursen 27 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet i samband med börsnoteringen omfattar därmed totalt 27,78 miljoner nyemitterade B-aktier och bolaget har totalt 180,71 miljoner aktier utestående, fördelat på 55,48 miljoner A-aktier och 125,23 miljoner B-aktier.

Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen och med hänsyn till kursutvecklingen avseende bolagets B-aktier har Carnegie valt att avsluta stabiliseringsperioden i förtid.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons