Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 2,2 procent i augusti – investerat i WD-40 Company

Fonden Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity minskade 2,2 procent i augusti, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 15,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Robert Kaynor.

Inledningsvis skriver förvaltaren att augusti var en tvådelad månad där marknaden initialt steg för att sedan visa på skarpa nedgångar.

Fonden missgynnades under månaden av sin sektorexponering mot teknologi, hälsovård och telekommunikation. Enskilda innehav från sektorerna som bidrog negativt var bland annat Catalent, Sotera Health och Maxar Technologies.

De mest negativa bidragsgivarna under månaden var Catalent, Liveramp och Semtech.

Positiva bidragsgivare under månaden kom bland annat från exponeringen mot sällanköpsvaror, finans och dagligvaror. Bland de positiva innehaven från sektorerna fanns Aramark, Sabre Corporation, Reinsurance Group of America, Globe Life och Darling Ingredients.

De främsta bidragsgivarna under månaden var Aerie Pharmaceuticals, First Solar och Darling Ingredients.

Gällande fondens aktivitet valde man under månaden att investera i WD-40 Company.

Största sektorerna i fonden vid månadsskiftet var industri, informationsteknik och finans med portföljvikter om 20,1, 17,8 respektive 16,5 procent. Fonden hade en övervikt mot index i alla tre sektorer.

Vid månadsskiftet hade fonden likvida tillgångar om 3,0 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Assurant, IDEX och Amdocs med portföljvikter om 2,3, 2,1 respektive 1,9 procent.

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,2
Index MM, förändring i procent-1,2
Fond i år, förändring i procent-13,4
Index i år, förändring i procent-15,8

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons