Schroder ISF Japanese Opportunities ökade 1,1 procent i mars – förväntar sig stimulanser från japanska myndigheter

Fonden Schroder ISF Japanese Opportunities steg 1,1 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Ken Maeda.

Inledningsvis skriver förvaltaren att trots en svag inledning steg den japanska marknaden under andra halvan av mars och avslutade på positivt territorium.

Gällande fondens utveckling under perioden kom negativa bidrag både från aktieval och sektorallokering. Den största negativa bidragsgivaren under månaden var fastighetsbolaget Starts. Negativa relativbidrag kom också från avsaknaden av Mitsubishi Corporation.

De mest positiva bidragsgivarna under månaden var Nexon och Itochu.

Framöver menar förvaltaren att även om Japan nått sin peak gällande omikronviruset senare än många andra utvecklade ekonomier ser man nu tecken på lättnader gällande restriktionerna och myndigheter ökar takten för att stimulera dem inhemska konsumtionen. Trots ett ökat inflationstryck menar förvaltaren att man inte förväntar sig någon räntehöjning från landets centralbank.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Itochu, C Uyemura och Orix med portföljvikter om 3,6, 3,2 respektive 2,9 procent.

Störst sektorallokering hade fonden mot kemikalier samt information & kommunikation med exponeringar om 9,7 procent vardera.

Schroder ISF Japanese Opp, %mars, 2022
Fond MM, förändring i procent1,1
Index MM, förändring i procent4,1
Fond i år, förändring i procent-1,0
Index i år, förändring i procent-1,3

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons