PriorNilsson Idea ökade 3,44 procent i december – avyttrat Assa Abloy och Clas Ohlson

Hedgefonden PriorNilsson Idea steg 3,44 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 25,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Torgny Prior och Martin Lindqvist.

Inledningsvis skriver man att smittotalen av omikron fortsatte accelerera kraftigt under månaden men även om man nu inför restriktioner gör man det i en mildare grad och undviker en total lock down. Inflationen var också i fokus under månaden och förvaltaren menar att detta kommer vara fallet i många månader framöver.

USA planerar att ha avslutat återköp av räntebärande värdepapper i början av året, samtidigt har man gett besked om tre räntehöjningar under 2022 och ytterligare tre under 2023.

Framöver menar man att ett väldigt starkt börsår ofta följs av ytterligare ett positivt år där man ser stabila bolagsvinster på Stockholmsbörsen framöver. Hotet mot detta menar man kommer vara att bolagen sannolikt drabbas av högre insatspriser än förväntat. Detta tillsammans med stigande värderingar och realränta gör att det finns flera orosmoln även under 2022.

Under månaden har man inte gjort några aktiva förändringar gällande sektorallokeringen i fonden. Däremot har man på bolagsnivå ökat i Volvo, Pandox och SEB. Samtidigt har man minskat i Novo Nordisk, Hexpol och Hexagon. Fonden har även avyttrat sina positioner i Assa Abloy och Clas Ohlson.

De främsta bidragsgivarna till fondens utveckling under månaden var Skanska, Creades, Hexpol, Atlas Copco och Novo Nordisk.

Största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Creades och Skanska med portföljvikter om 7,2, 5,2 respektive 4,0 procent.

Nettoexponeringen mot aktier per sista december var 75,6 procent.

PriorNilsson Idea, %december, 2021Fond MM, förändring i procent3,44Fond i år, förändring i procent25,22

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons