Omval av styrelsen föreslås i Starbreeze

Publicerad

Aktieägarna i spelutvecklingsbolaget Starbreeze kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Torgny Hellström och styrelseledamöterna Mike Gamble, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren och Kerstin Sundberg. Jan Benjaminson har tidigare under året avgått som styrelseledamot på egen begäran till följd av annat uppdrag.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av B-aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons