Ökad förlust för Kvix, tappat i antal premiummedlemmar på sekventiell basis

Träningsplattformsbolaget Kvix redovisar oförändrad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade under perioden.

Omsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -4,2 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt blev -4,2 miljoner kronor (-2,6), och per aktie -0,47 kronor (-0,30).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,4 miljoner kronor (0,9).

Likvida medel uppgick till 5,9 miljoner kronor (0,2).

Antalet medlemmar vid utgången av kvartalet uppgick till 58 200, att jämföra med 51 800 vid föregående kvartal och 22 200 samma kvartal i fjol.

Antalet premiummedlemmar minskade på kvartalsbasis till 1 740 från 1 910 vid årsskiftet men är fortsatt högre än fjolårets 1 010 för samma period.

”Under kvartalet har vi, såsom alla andra i streamingbranschen känt av att samhället öppnat upp, lite lägre takt på medlemstillväxten, lite lägre aktivitet allmänt, men trots det, ett fortsatt bra intresse för Kvix. Vi har under perioden fokuserat på värdeerbjudandet till våra medlemmar, att höja mängden, bredden och kvalitén på våra sändningar och streamers”, kommenterar vd Johan Thomasson.

Kvix, MkrQ1-2022Q1-2021
Nettoomsättning0,60,6
Rörelseresultat-4,2-2,6
Nettoresultat-4,2-2,6
Resultat per aktie, kronor-0,47-0,30
Kassaflöde från löpande verksamhet-5,40,9
Likvida medel5,90,2

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons