Odin Fastighet C minskade 3,22 procent i december – starkt år för fastighetssektorn

Fonden Odin Fastighet C minskade 3,22 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,66 procent. Under året 2021 avkastade fonden 60,35 procent och var därmed bättre än index som ökade 39,77 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Nils Hast.

Fondförvaltare Hast inleder med att konkludera att 2021 blev ett av fondens bästa år någonsin sedan dess grundande för över 20 år sedan. I princip bidrog samtliga innehav positivt under året. Vidare kommenterar Hast att fastighetssektorn drabbades hårt av pandemin initialt och det var först i slutet av 2021 som fastighetssektorn kom ikapp övriga börsen.

Under december månad var Klarabo Sverige B, Self Storage Group och NP3 Fastigheter fondens starkaste bidragsgivare. Svagast bidragsgivare var Sagax B, Nyfosa och Balder B.

För helåret var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Nyfosa och Sagax B de bästa bidragsgivarna medan Pandox, Nivika Fastigheter B och Annehem Fastigheter var de svagaste bidragarna.

Vid årsskiftet var de tre största innehaven Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, Balder B och Nyfosa md vikter på 8,52, 7,91 och 7,13 procent. Störst geografisk exponering var mot Sverige på 90,08 procent.

Vid årsskiftet uppgick förvaltat kapital till 7 316 miljoner kronor.

Odin Fastighet C, %december, 2021Fond MM, förändring i procent-3,22Index MM, förändring i procent-1,66Fond i år, förändring i procent60,35Index i år, förändring i procent39,77

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons