Lancelot Camelot ökade 2,8 procent i december – tror på fallande inflation framöver

Fonden Lancelot Camelot A steg 2,8 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,1 procent. Under 2021 har fonden avkastat 33,1 procent och är därmed sämre än index som har ökat 35,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Christian Granquist och Per Hedberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att 2021 visade på stark ekonomisk återhämtning där människor återgick till sina arbetsplatser från hemmakontoren samtidigt som en optimism kring avtagande smittorisker hjälpt av globala vaccinationskampanjer pågick.

Något som gynnade fonden under inledningen av 2021 var värdeaktier i portföljen så som Lincoln Financial och Invesco. Något som missgynnade fonden var avsaknaden av energiaktier. Mot slutet av 2021 riktade fonden återigen fokus mot lönsamma tillväxtbolag likt Nvidia, Microsoft, Thermo Fisher och Alphabet. Fondens placeringar på den kinesiska marknaden missgynnade utvecklingen.

Framöver tror förvaltarna att inflationen redan nått sin högsta nivå och man tror också att marknaden redan sett det värsta gällande ränteuppgångar där man nu väntar sig 3-4 ränteuppgångar under de närmsta 12 månaderna.

”Sannolikheten att Federal Reserve agerar för kraftigt framstår som relativt hög i våra ögon och ska sannolikt ses mot bakgrund av att de gärna vill stävja att inflationsförväntningar får fäste bland beslutsfattare. När inflationsförväntningarna sedermera modereras i samband med Feds agerande är det mer troligt att vi under året får signaler om att takten på räntehöjningar kan bli långsammare och att vi därmed får mer stabila räntenivåer under 2022. Detta skulle vara odelat positivt för börsen”, skriver förvaltarna.

Vidare tror man att på kort och medellång sikt kommer utbudet av fossila bränslen att öka samtidigt som incitamenten för hållbara investeringar också kommer att stiga, allt för att undvika en ny energikris.

Pandemin är fortsatt den mest svårbedömda frågan inför 2022 där smittspridningen av omikron oroar världen.

”I skrivande stund accelererar smittspridningen med hjälp av omikronvarianten vilket kommer hämma ekonomisk utveckling och vinster på kort sikt. Men om de preliminära forskningsuppgifterna stämmer att varianten är mindre benägen att spridas i lungorna och därmed mindre dödlig är detta såklart odelat positivt för både vinster och riskpremie på lite längre sikt”, kommenterar förvaltarna.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att samtidigt som USAs centralbank stramar åt sina penningpolitiska åtgärder gör Kina helt tvärtom och man ser ökade stimulanser till en rekordbilliga värderingar på den kinesiska marknaden. Däremot är den kinesiska marknaden förknippad med hög politisk risk.

Lancelot Camelot A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,8Index MM, förändring i procent4,1Fond i år, förändring i procent33,1Index i år, förändring i procent35,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons