Låg aktivitet på primärmarknaden gynnade andrahandsmarknaden – Simplicity Företagsobligationer ökade 0,3 procent i december

Fonden Simplicity Företagsobligationer A steg 0,3 procent i december. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Henrik Tingstorp, Fabian Dahl och Magnus Thyni.

Angående utvecklingen i världen under månaden nämner förvaltarna att den smittsamma omikron-varianten av coronaviruset skapade oro och orsakade nya nedstängningar i vissa länder. Däremot menar de också att riskviljan på marknaden ökade något då studier indikerade att omikron-varianten verkar leda till ett mildare sjukdomsförlopp än tidigare varianter.

”I primärmarknaden avtog aktiviteten markant då många företag valde att senarelägga sina planer på att ge ut nya obligationer mot bakgrund av den osäkerhet som rådde i slutet av november och början av december. Det minskade utbudet av nytt material ledde till en ökad efterfrågan på obligationer i andrahandsmarknaden vilket fick kurserna att stiga”, skriver förvaltarna.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Velliv, Hexagon och Nordnet med portföljvikterna 1,5, 1,1 respektive 1,0 procent. Störst geografisk exponering hade fonden vid tidpunkten mot Sverige (54,6 procent av portfölj) följt av Norge (12,2 procent) och Danmark (7,7 procent).

Simplicity Företagsobligationer A, %december, 2021Fond MM, förändring i procent0,3Fond i år, förändring i procent3,4

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons