KI-professor diskuterar prissättning för alzheimerläkemedel vid Alzecures kapitalmarknadsdag

Vid forskningsbolaget Alzecures kapitalmarknadsdag på tisdagen diskuterades bland annat vikten av en god kostnadseffektivitet för läkemedel. På Finwires fråga om prissättningen för dagens antikroppsläkemedel mot Alzheimers sjukdom svarar Bengt Winblad, professor vid Karolinska institutet, att han anser att den årliga kostnaden inte bör överstiga 50 000 kronor för att nå kostnadseffektivitet.

Det kan jämföras med amerikanska Biogens godkända (tillika kontroversiella) alzheimerläkemedel Aduhelm som idag kostar 28 200 dollar per år – ett pris bolaget i december nästan halverade från tidigare 56 000 dollar per år. Även med det nya lägre priset, inkluderades inte läkemedlet i det amerikanska ersättningssystemet Medicare (förutom för patienter som ingår i kliniska studier).

Beslutet togs efter besked från amerikanska myndigheten CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) som konkluderade att Aduhelm har potential att hjälpa patienter med Alzheimers, men att det också har ”potential för allvarlig skada” på grund av risken för biverkningar.

Det finns dock en stor skillnad mellan antikroppsbehandlingarna och Alzecures kandidat Alztatin, nämligen att de förstnämnda är biologiska läkemedel som måste administreras intravenöst (direkt in i blodet), medan Alztatin är ett småmolekylsläkemedel som avses att ges oralt via ett piller. Bengt Winblad kungör att småmolekylsläkemedel både är billigare att massproducera samt att de är mycket billigare för samhället då patienter kan ta medicinen hemma istället för på sjukhus av kompetent personal.

Biologiska läkemedel är mycket större än småmolekylsläkemedel, varför de har svårt att ta sig förbi blod-hjärnbarriären och ta sig in i hjärnan där det ska verka, vilket även är anledningen till att de måste administreras intravenöst då de inte kan ta sig till blodomloppet på andra sätt såsom diffusion.

”Jag tror att småmolekyler har en framtid för sig när det gäller hälsoekonomiska aspekter”, kommenterar professorn.

Vilket pris ett läkemedel likt Alztatin kan få vill bolaget inte sia om än – dock påpekar vd Martin Jönsson att behandlingen syftar till att ges i förebyggande syfte så att Alzheimers inte utvecklas, varför en direkt jämförelse är svår att göra.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons