Jupiter Pan European Smaller Companies föll med 19,9 procent under första kvartalet – marknaden präglades av oro för inflation och krig

Fonden Jupiter Pan European Smaller Companies minskade med 19,9 procent under det första kvartalet 2022, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som sjönk 13,0 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Mark Heslop och Phil MaCartney.

Förvaltarna skriver inledningsvis att året inleddes mycket svagt, då oro för inflation, räntehöjningar och kriget i Ukraina fick börserna på fall. Under andra halvan av mars såg dock marknaden en viss återhämtning, då förhoppningar om eldupphör bidrog positivt.

Vad gäller inflationssiffrorna för mars uppger Heslop och MaCartney att de kom in på de högsta nivåerna sedan mätningarna inleddes 1997. Enligt förvaltarna har detta medfört ökad press på ECB att höja räntorna under året.

På de europeiska marknaderna kom den svagaste avkastningen under kvartalet från sällanköpsvaror, teknologi och detaljhandel. I den positiva vågskålen fanns däremot energi och basmaterial. Förvaltarna uppger att värdebolag överlag utvecklades starkare än tillväxtaktier.

Angående fondens avkastning under perioden skriver Heslop och MaCartney att portföljen underpresterade mot sitt index. Positiv relativavkastning erhölls däremot från positionerna i Fagron, Tryg och Lectra medan Genus, Allfunds och Orpea bidrog negativt.

Under kvartalet tog fonden in Azelis och Dr Martens, medan man ökade i Abcam, Genus och Marr. Däremot avyttrades innehaven i Nexity, Orpea, Big Yellow och Elekta.

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons