Imsys ökar omsättning och minskar rörelsereförlusten

Mikroprocessorbolaget Imsys redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg till 0,7 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet före skatt var också -1,4 miljoner kronor (-3,0).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-3,0).

Bolaget har lagt ner ”ett stort arbete” på marknadsanalys, benchmarking och strategiinriktning. Man kommer pusha ytterligare för existerande produkter, framförallt IM3000, innan de får igång någon större volymförsäljning på IM4000.

Arbetet med Mindchip/Broadchip i Kina har utvidgats efter att det nyligen återupptagits.

Imsys, MkrQ2-2022/2023Q2-2021/2022Förändring
Nettoomsättning0,70,2250,0%
Rörelseresultat-1,4-3,0
Resultat före skatt-1,4-3,0
Nettoresultat-1,3-3,0

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons