Höga livsmedelspriser skapar stark efterfrågan på gödsel – Kepler återupptar Yara-bevakning med köp

Höga livsmedelspriser skapar en stark efterfrågan på gödsel vilket gynnar den norska gödseltillverkaren Yara. Det framgår av en analys från Kepler Cheuvreux.

”Gödselpriserna är för närvarande mycket höga på 870 dollar per ton för urea, främst drivet av de extremt höga gaspriserna i Europa. Terminer på europeisk gas pekar på fortsatt höga nivåer under ytterligare ett år, vilket ger stöd till ureapriserna framöver. Livsmedelspriserna ligger också på höga nivåer, vilket skapar en stark efterfrågan på gödsel”, skriver banken i analysen.

Kepler tror på en fortsatt stark miljö framöver och att bolaget kan bibehålla lönsamhet 2023 trots ett förväntat fall i gaspriserna.

Slutligen landar banken i en köprekommendation med riktkurs 575 norska kronor. Aktien handlas idag ner en halv procent till 452,4 norska kronor.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons