Hodl Spac Europe backar 1,8 procent i premiärhandeln på Spotlight

Spac-bolaget Hodl Spac Europe började i dag den 21 januari att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet HODL.

Hodl Spac Europe är ett svenskt förvärvsbolag eller spac, special purpose acquisition company, vars syfte är att ta in kapital och inom 24 månader, med möjlighet av förlängning upp till 36 månader, genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag. Hodl fokuserar på målbolag som erbjuder produkter eller tjänster inom blockchain-industrin.

Erbjudandet att teckna aktier i bolaget inför noteringen blev kraftigt övertecknat. Bolaget tillfördes 29,5 miljoner kronor före emissionskostnader och 1 100 aktieägare. Teckningskursen var 5 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlas till 5,30 kronor som högst betalt och 4,86 kronor som lägst betalt. Klockan 09.40 var senast betalt 4,91 kronor, vilket är en nedgång på 1,8 procent jämfört med teckningskursen på 5 kronor per aktie. Aktier för 1,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 7,90 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 39 miljoner kronor räknat på sensat betalt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons