Getinge förvärvar franska Fluoptics

Medicinteknikbolaget Getinge förvärvar 100 procent av aktierna i Fluoptics, ett franskt bolag som är ledande inom fluorescensavbildning som ett hjälpmedel vid kirurgi. Förvärvet kommer att utöka Getinges kunderbjudande inom kliniskt beslutsstöd genom att tillhandahålla säker och förbättrad operationseffektivitet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fluoptics, som har sitt säte i Grenoble i Frankrike, grundades 2009 och har sedan dess utvecklat NIR-avbildningssystem, som består av en särskild kamera och tillhörande programvara. Systemet används för att visualisera vaskularisering och andra vävnader med hjälp av en fluorescerande markör eller genom att använda vävnadernas naturliga autofluorescens.

Getinge förvärvar alla utestående aktier i Fluoptics och betalar 26 miljoner euro kontant vid affärens slutförande. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling komma att betalas ut om överenskomna milstolpar uppnås.

Transaktionen är villkorad av att godkännande för utländsk direktinvestering i Frankrike erhålls samt vissa andra specifika villkor för slutförandet. Affären förväntas slutföras före utgången av andra kvartalet 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons