FI avslutar undersökning om IBT med ett föreläggande om rättelse

Finansinspektionen, FI, har undersökt om forskningsbolaget IBT, Infant Bacterial Therapeutics,
har brutit mot bestämmelserna om offentliggörande av årsredovisningar. Undersökningen resulterade i att FI förelägger bolaget att göra rättelse senast den 31 januari 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Undersökningen handlade om att FI har granskat huruvida IBT har publicerat årsredovisningen för 2021 på ett korrekt sätt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons