Espiria Fonder menar att förutsättningarna för en positiv börsutveckling 2022 är fortsatt goda

Espiria Fonder menar att förutsättningarna för att världens börser ska fortsätta utvecklas positivt under 2022 är goda även om man inte förväntar sig samma starka utveckling som under det gångna året. Det skriver man i en marknadsutsikt för 2022.

Även om 2022 kan komma att bli ett mer svårnavigerat år förväntas den starka återhämtningen övergå i en god tillväxt trots flera risker i form av hög inflation, högre räntor och en konjunkturell inbromsning. Digitaliseringen och hållbarhet är fortsatta drivkrafter man tror kommer att prägla utvecklingen framöver.

Viktiga faktorer som förväntas vara centrala för börsutvecklingen under 2022 är inflationen, leverantörskedjor, pandemin, minskade stimulanser samt den globala tillväxten med fokus på Kinas tillväxt.

Gällande inflationen har man i USA nu uppmätt den högsta nivån sedan 1982. Bidragande orsaker har bland annat varit komponentbrist samt den globala energiomställningen. Espiria menar att många av dessa faktorer är tillfälliga och ser en god sannolikhet att inflationen normaliseras under året.

”Fortsätter vi se inflationen överraska på uppsidan finns däremot en risk att investerare börjar ifrågasätta centralbankernas trovärdighet, vilket skulle utgöra ett stort orosmoment för kapitalmarknaden”, skriver Espiria.

Vidare menar man att även om finanspolitiken fortsätter vara expansiv räknar man inte med några större stimulanspaket under året. Samtidigt övergår penningpolitiken gradvis till att vara mindre expansiv där centralbanker nu signalerar minskade stimulanser. Detta innebär att den globala likviditeten från mars nästa år riskerar att minska för första gången sedan inledningen av pandemin. Detta kan komma att skapa en motvind för bolagsvärderingar och ta bort delar av stödet som hållit nere räntorna.

”Sammanvägt kan vi konstatera att det kommande året kommer präglas av osedvanligt hög osäkerhet där de inledande kvartalen sannolikt kommer påminna om årets avslutande kvartal, medan andra halvan blir mer beroende av om inflationen som visar sig vara ihållande eller ej och hur den globala tillväxten utvecklar sig. Vi räknar därför med en förhöjd volatilitet och vårt fokus blir att noggrant följa utvecklingen och fokusera på bolag som handlar på attraktiva värdering med exponering mot strukturella trender ur ett mer tematiskt perspektiv. Aktier bör fortsatt gynnas av en positiv vinstutveckling och en ovilja hos investerare att äga lågavkastande räntor, särskilt då avkastningen i reala termer sannolikt blir negativ”, skriver Espiria.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons