Dustin ökar omsättning och resultatet under tredje kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentarer i löpande text)

It-återförsäljaren Dustin redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

”Vi redovisar en organisk omsättningstillväxt på närmare 20 procent för det tredje kvartalet, främst drivet av stark efterfrågan på hårdvara och i viss grad prisökningar. Vår storlek och aktiva arbete inom inköp har skapat hög tillgänglighet för våra kunder på en marknad som på olika sätt påverkats av störningar i leveranskedjorna”, skriver vd Thomas Ekman i rapporten.

Omsättningen steg 83,4 procent till 5 894 miljoner kronor (3 213). Den organiska försäljningstillväxten var 19,7 procent (6,1).

Omsättningstillväxten för jämförbara enheter (proforma) var 21,6 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (17,3).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 201 miljoner kronor (158), väntat 217, med en justerad ebita-marginal på 3,4 procent (4,9).

Rörelseresultatet blev 140 miljoner kronor (114). Rörelsemarginalen var 2,4 procent (3,5). Detta inklusive jämförelsestörande poster om -19 miljoner kronor (-21).

Resultatet efter skatt blev 85 miljoner kronor (79). Resultat per aktie hamnade på 0,75 kronor (0,87).

Marginalerna har påverkats negativt av en förändrad försäljningsmix i kvartalet med en högre andel försäljning inom LCP och en kraftigt ökad andel standardhårdvara med lägre marginal, skriver Dustin-chefen.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -277 miljoner kronor (-93).

”Integration och omprofilering av våra förvärvade verksamheter går enligt plan och stärker vår position för fortsatt lönsam tillväxt på våra marknader”, säger Thomas Ekman.

Ekman ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt kommande kvartal.

”Fortsatt lageruppbyggnad i kombination med stark efterfrågan ger oss goda förutsättningar för tillväxt även under kommande kvartal. Med våra kombinerade verksamheter i Norden och Benelux har vi etablerat oss som en av de största aktörerna i Europa”, skriver han under ”Summering och framtidsutsikter”.

Dustin, MkrQ3-2021/2022KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2020/2021Förändring
Nettoomsättning5 8943 21383,4%
Organisk försäljningstillväxt, procent19,76,1223,0%
EBITA, justerat201217-7,4%15827,2%
EBITA-marginal, justerat3,4%4,9%
Rörelseresultat14011422,8%
Rörelsemarginal2,4%3,5%
Nettoresultat85797,6%
Resultat per aktie, kronor0,750,87-13,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet-277-93

Konsensusdata från bolaget

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons