Dancann Pharma har tillförts 9,3 miljoner danska kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner

Cannabisbolaget Dancann Pharma har tillförts 9,3 miljoner danska kronor genom utnyttjande av 1,92 miljoner teckningsoptioner för att teckna lika många nya aktier i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dancann Pharma har därefter 28,47 miljoner aktier utestående. De nyemitterade aktierna står efter transaktionen för 6,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Den stärkta kassan kommer användas för att nå bolagets milstolpar för 2022, med fokus på utökat kommersiell kapacitet inför expansion till den europeiska och tyska marknaden.

Styrelseledamöter i bolaget har utnyttjat teckningsoptioner för att teckna aktier för drygt 400 000 danska kronor, vilket motsvarar drygt 80 000 aktier, enligt ett separat pressmedelande.

Jakob Häger
newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons