Concejo ökar omsättning men minskar rörelseresultat under första kvartalet

Investmentbolaget Concejo ökade omsättningen samt förlusten i det första kvartalet.

Omsättningen steg 28,9 procent till 63,7 miljoner kronor (49,4).

Rörelseresultatet blev -45,1 miljoner kronor (-28,1). I rörelseresultatet ingår SBF Fonder med ett positivt resultat om 4,6 miljoner kronor (-) samt en orealiserad värdeförändring avseende aktier i noterade bolag om -30,9 miljoner (8,2).

Resultatet efter skatt blev -142,3 miljoner kronor (17,2). Resultat per aktie hamnade på -12,05 kronor (1,56). I nettoresultatet för det första kvartalet 2022 ingår en orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar om –93,9 miljoner kronor (32,3.

Under perioden har bolaget investerat 63 miljoner kronor i fyra nya portföljbolag;
Charge Amps, Dracoon, BeammWave och Trifilon.

”Första kvartalet 2022 kan enkelt beskrivas som turbulent. Vi befinner oss i en tid där vi har ett
krig i Europa, vilket i sig både är djupt tragiskt och turbulent. Vi ser också hur rapporter om ökad
inflation blir alltmer frekventa, och vi förväntar oss en framtid med ett annat ränteläge än vad vi kommit att vänja oss vid de senaste åren”, uppger vd Carl Adam Rosenblad.

Han uppger också att bolaget inom sin kapitalförvaltning minskat ned sin exponering mot aktier.

”Vi ser att de omvärldsförhållanden som jag redogjorde för i inledningen troligtvis kommer
bestå under den närmaste tiden. Och även om de inte haft stora effekter på våra verksamheter än så länge ser vi nu ökade kostnader i några av våra verksamheter, som ökade inköpspriser och ökade hemtagningskostnader, och vi följer utvecklingen nogsamt”, uppger Rosenblad.

Concejo-chefen uppger också bolaget har liten påverkan på omvärldsfaktorer.

”Vår kraft och energi lägger vi därför på de saker vi kan påverka, utvecklingen i våra verksamheter och utvecklingen av våra verksamheter. Vi är på rätt spår inom Firenor International, vi har ett bra momentum inom SBF Fonder och vi har nu en intressant portfölj av bolag inom olika områden och olika faser inom Concejo Tillväxt”, avslutar han sitt vd-ord.

Concejo, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning63,749,428,9%
Rörelseresultat-45,1-28,1
Nettoresultat-142,317,2
Resultat per aktie, kronor-12,051,56

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons