Coeli Global Selektiv ökade 2,91 procent i december – Microsoft största innehavet in i 2022

Fonden Coeli Global Selektiv R SEK steg 2,91 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,89 procent. Under 2021 avkastade fonden 28,94 procent och är därmed sämre än index som ökade med 30,35 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton.

Merparten av fondens innehav rapporterade en bra resultatutveckling under 2021. Sett till de fem aktier som hade störst positiv påverkan på fonden fanns bland annat byggnadsmaterialföretagen, SIKA och Martin Marietta, sjukhusföretaget HCA, samt två teknologibolag, Microsoft och Nvidia.

På den negativa sidan fanns bland annat tre innehav i utvecklingsländer som hade ett tuffare år, brasilianska Magazine Luiza och Pagseguro, samt polska Allegro.

Vidare kommenterar förvaltarna arbetskraftsbristen i USA och tillsammans med enorma infrastruktursatsningar samt en allmänt köpsugen konsument menar man att inflationen i USA kommer vara relativt hög under kommande tidsperiod.

”Amerikanska centralbanken kommer inte acceptera att inflationen blir alltför hög och vi står därför inför en period av räntehöjningar i USA och en starkare dollar. Rent matematiskt, enligt principen att nuvärdet av en finansiell tillgång är värdet av de diskonterade kassaflödena, så leder högre räntor till lägre aktiekurser. I den andra vågskålen finns det faktum att högre vinster leder till högre aktiekurser och de här två fenomenen kommer under 2022 att stå och vägas mot varandra. Det fina i kråksången är att över tid så kan räntorna bara pressas upp så mycket, medan företagens vinster kan växa hur mycket som helst, så i långa loppet vinner alltid vinsttillväxten”, skriver förvaltarna.

Under månaden gjordes inga förändringar i portföljen.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, United Health och HCA Healthcare med portföljvikter om 4,5, 4,2 respektive 4,2 procent.

Vid månadens slut var den geografiska allokeringen störst mot USA med 59,6 procent av portföljvikten.

Coeli Global Selektiv R SEK, %december, 2021Fond MM, förändring i procent2,91Index MM, förändring i procent3,89Fond i år, förändring i procent28,94Index i år, förändring i procent30,35

Felicia Söderqvist
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons