Coeli Global Select minskade 5,38 procent i april – flera bolag tyngs av löneinflation

Fonden Coeli Global Select R SEK minskade 5,38 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 10,90 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,58 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Andreas Brock och Henrik Milton.

Inledningsvis beskriver förvaltarduon april som en utmanande månad. Bästa bidragsgivare under månaden blev Mastercard och UnitedHealth Group.

Om Mastercard skriver förvaltarduon att man efter ett besök i december fick ett bra intryck av bolaget. Något förvaltarduon noterat är att det är full fart på flygplatser vilket även återspeglas i Mastercards siffor där ”cross-border”-resor ökade med 53 procent jämfört med i fjol.

De sämsta bidragsgivarna under månaden var istället Amazon och Nvidia.

Förvaltarduon pekar på att Amazon stack ut med en särskilt dålig rapport som tyngdes av löneinflationen i USA. Företagets molntjänster fortsatte dock gå starkt men inflationen beskrivs ligga som en våt filt över e-handeln.

Förvaltarduon lyfte även upp sjukhusoperatören HCA som också beskrivs ha bekymmer med inflationen. HCA rapporterade att de sett en oväntat stark löneinflation på kortsiktiga kontrakt. Som en konsekvens av detta kommer HCA tvingas höja sina priser, något som dock kommer ta tid innan det slår igenom.

Förvaltarduon kommenterar även innehavet Martin Marietta. Bolaget beskrivs gynnas av inflationen då de med lätthet kan höja sina priser, därigenom skapa högre omsättning och vinst. Förvaltarduon pekar dock på att utvecklingen över tid jämnas ut och att det är industristrukturen och affärsmodellen som är de långsiktiga värdeskaparna för aktieägare.

Framöver menar förvaltarna att just nu är orosmomenten på marknaden många. Inflation, räntehöjningar i USA, geopolitisk turbulens och covid-nedstängningar i Kina. Enligt förvaltarduon prisar dock aktiemarknaden redan in mycket av denna problematik, därav en svag aprilmånad. Istället börjar de nu urskönja hur vissa industriföretag börjar se att flaskhalsarna lättar.

Fonden har inte gjort några förändringar i portföljen under månaden.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Apple, Microsoft och S&P Global med portföljvikter om 4,7, 4,5 och 4,4 procent.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 59,8 procent följt av Schweiz på 9,8 procent.

Störst branschexponering hade fonden mot konsumentvaror med 31,4 procent, följt av teknik och finans med 24,7 respektive 14,7 procent av exponeringen.

Coeli Global Select R SEK, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-5,38
Index MM, förändring i procent-3,66
Fond i år, förändring i procent-10,90
Index i år, förändring i procent-5,58

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons