Cargotec ökade justerade rörelseresultatet mer än väntat

Finska logistikbolaget Cargotec redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Den justerade rörelsevinsten ökade och det betydligt mer än vad analytikerna prognostiserat.

Omsättningen steg 16,6 procent till 851 miljoner euro (730). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 847,7.

”Trots den osäkra marknadssituationen var efterfrågan inom våra kärnverksamheter fortsatt stark. Hiab nådde sin näst högsta orderingång genom tiderna medan Kalmars efterfrågan fortsatte att vara på en stark nivå. Vår försäljning ökade med 17 procent samtidigt som komponentutmaningar hade en negativ påverkan på vår försäljningsutveckling. Vi bedömer att utmaningarna i leveranskedjan kommer att fortsätta även under resten av året”, kommenterar vd Mika Vehviläinen.

Rörelseresultatet blev 37,5 miljoner euro (24,5). Rörelsemarginalen var 4,4 procent (3,4).

Justerat rörelseresultat uppgick till 65,3 miljoner euro (51,6), väntat var 51,1, med en justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (7,1).

Resultatet efter skatt blev 21,1 miljoner euro (9,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,33 euro (0,15), väntat var 0,41.

Orderingången landade på 1 135 miljoner euro (1 115).

Cargotecs guidning för 2022 är att det justerade rörelseresultatet väntas förbättras från fjolårets 232 miljoner euro.

Cargotec, MEURQ1-2022KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2021Förändring
Orderingång1 1351 1151,8%
Nettoomsättning851847,70,4%73016,6%
Rörelseresultat37,524,553,1%
Rörelsemarginal4,4%3,4%
Rörelseresultat, justerat65,351,127,8%51,626,6%
Rörelsemarginal, justerad7,7%6,0%7,1%
Nettoresultat21,19,6119,8%
Resultat per aktie, EUR0,330,41-19,5%0,15120,0%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons