C WorldWide Sweden minskade 6,7 procent i augusti – avyttrat innehaven i Alleima och Sinch

Fonden C WorldWide Sweden 1A minskade 6,7 procent i augusti, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 29,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 25,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Catrin Jansson, Henrik Söderberg, Viktor Fessé och Ulf Arvidsson.

Positiva bidragsgivare under månaden var bland annat Engcon, Lime och Holmen.

I den negativa vågskålen fanns Revolution Race (RVRC), Synsam och Artificial Solutions.

”RVRC blev det en dramatisk reaktion då det i samband med kvartalsrapporten annonserades att bolagets vd och grundare oväntat lämnar sin roll som vd. Även Synsam rapporterade, med bra tillväxt men lite lägre marginal än väntat. Kostnaderna ökade något till följd av dess nya fabrik i Östersund samt tillväxtorienterade investeringar av engångskaraktär”, skriver förvaltarna.

Gällande aktiviteten i fonden skedde under månaden en uppdelning i Sandvik, där Alleima delades ut till aktieägarna. Fonden sålde alla sina aktier i Alleima. Utöver det valde man också att avyttra sin position i Sinch.

Industrivaror och -tjänster var den största sektorn i fonden med 50,1 procent. Därefter följde informationsteknik samt sällanköpsvaror och -tjänster med exponeringar om 14,5 respektive 11,8 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Atlas Copco, Astra Zeneca och Hexagon med portföljvikter om 9,3, 6,6 respektive 6,3 procent.

C WorldWide Sweden 1A, %augusti, 2022
Fond MM, förändring i procent-6,7
Index MM, förändring i procent-7,2
Fond i år, förändring i procent-29,2
Index i år, förändring i procent-25,0

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons