Business Sweden reviderar ner globala tillväxtutsikter – men tillägger att lågkonjunkturen kan bli kortlivad

Den globala ekonomin väntas nu växa med 2,8 procent under 2022, enligt Business Swedens rapport Globala Ekonomiska Utsikter som publiceras halvårsvis.

Detta är en nedrevidering från rapporten i mars när ekonomin spåddes växa med 3,4 procent. Även prognosen för 2023 revideras ner till en tillväxt på 1,7 procent från tidigare 3,2 procent.

Det är med anledning av den ihållande höga inflationen och stigande räntor som världsekonomin väntas gå in i en lågkonjunktur nästa år. Men samtidigt kan avmattningen bli kortlivad enligt Business Sweden, vilket leder till en sannolik återhämtning redan under 2024.

”Framåt våren kommer sannolikt centralbankerna kunna andas ut då inflationen väntas falla tillbaka snabbt. Vissa centralbanker har troligen höjt sina styrräntor för mycket och kan komma att behöva sänka dem senare under nästa år”, förklarar Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Om inflationen faller tillbaka under nästa år tros den globala ekonomin återhämta sig relativt snabbt och växa med 3,2 procent under 2024.

Vad gäller prognoserna för Sveriges del väntas tillväxten bli negativ med -0,2 procent under 2023, mot tidigare förväntade 2,8 procent. 2024 blir återigen ett tillväxtår, om än på 1,9 procent vilket är lägre än det historiska genomsnittet innan pandemin.

”Tillväxtutsikterna dämpas framför allt av en svag konsumtionsutveckling och lägre bostadsbyggande, men även exporttillväxten och näringslivets investeringar växlar ner när den globala efterfrågan viker”, skriver Business Sweden.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons