Attana: Avvaktande utveckling – Penser

Publicerad

Q3

Nettoomsättningen kom in på 0,9 mkr (0,3) och rörelseresultatet blev -3,7 mkr (-3,0) under det tredje kvartalet. Det operativa kassaflödet uppgick till -2,1 mkr (-3,0). Under kvartalet har bolaget beviljats ett lån från Almi på 2 mkr samt säkrat ytterligare lånelöfte från privata aktörer. För att ytterligare stärka kassan har bolagets styrelse beslutat om en företrädesemission om ca 25 mkr, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 7 december 2022. Teckningskursen är 0,18 SEK per aktie och teckningsperioden kommer att pågå från och med 2022-12-14 till och med 2022-12-29. Vid eventuell fullteckning innebär emissionen även en utspädningseffekt om ca 40% för befintliga aktieägare som inte deltar i emissionen.

https://docs.penser.se/a/3357/ATTANA20221202.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/avvaktande-utveckling-attana

Penser Access

Annons