Antalet öppet arbetslösa i Sverige minskade med 1 630 personer i förra veckan – Arbetsförmedlingen

Antalet öppet arbetslösa i Sverige minskade med 1 630 personer till 182 276 under förra veckan.

Det visar veckostatistik från Arbetsförmedlingen.

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd sjönk till 190 203 från 190 589.

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 7 910 personer, att jämföra med 10 117 veckan innan.

Nyinskrivna sökanden uppgick till 7 616 personer, att jämföra med 8 393 veckan innan.

Nyanmälda platser uppgick till 42 540 stycken, att jämföra med 40 775 veckan innan.

Arbetslösheten uppgick till 7,3 procent, att jämföra med 7,4 procent veckan innan.

Sverigev3v2Öppet arbetslösa182 276183 906Öppet arbetslösa, förändring-1 630-2 845Sökande i program190 203190 589Sökande som har fått arbete7 91010 117Nyinskrivna sökande7 6168 393Nyanmälda platser42 54040 775Arbetslöshet, procent7,37,4

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons