Alfa Laval har slutfört återköpsprogram om 2 miljarder kronor

Industribolaget Alfa Laval har slutfört återköpsprogrammet om 2 miljarder kronor som ursprungligen offentliggjordes den 27 april 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har totalt återköpt 6 130 000 egna aktier mellan den 28 april 2021 och den 25 april 2022 för en total köpeskilling om 1 998 874 859 kronor som en del av det aktieåterköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa en optimerad kapitalstruktur.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons