Afry ökar omsättning men minskar rörelseresultat – upplever hög efterfrågan (uppdatering)

Teknikkonsulten Afry redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Tillväxten drevs av flera divisioner.

Omsättningen steg 13,4 procent till 5 670 miljoner kronor (4 999). Den organiska tillväxten uppges vara 3,3 procent, justerad för kalendereffekter.

– Tillväxten var stark inom divisionerna Industrial & Digital Solutions, Process Industries och Management Consulting. Infrastructure och AFRY X rapporterade lägre tillväxtsiffror på grund av en högre sjukfrånvaro än normalt i början av kvartalet, säger Jonas Gustavsson, vd och koncernchef för Afry.

Ebitda-resultat blev 526 miljoner kronor (580), med en ebitda-marginal på 9,3 procent (11,6).

Ebita-resultatet uppgick till 359 miljoner kronor (419), med en ebita-marginal på 6,3 procent (8,4).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 472 miljoner kronor (432), med en justerad ebita-marginal på 8,3 procent (8,6).

Enligt bolaget upplever de en hög efterfrågan, som de möter genom att öka rekryteringstakten inom alla divisioner. Vidare har bolaget gjort två förvärv under 2022, Weop och Svea Power, vilka tillsammans har en årsomsättning på 50 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 317 miljoner kronor (388). Rörelsemarginalen var 5,6 procent (7,8).

Resultatet före skatt var 290 miljoner kronor (372).

Resultatet efter skatt blev 223 miljoner kronor (301).

– Som tidigare kommunicerats så genomför vi kostnadsbesparingar om 100 MSEK där vi förväntar full effekt under andra halvåret 2022. Den totala omstruktureringskostnaden om 100 MSEK togs i kvartalet, säger Jonas Gustavsson.

Resultat per aktie hamnade på 1,97 kronor (2,57).

Under kvartalet har Afry fått nya uppdrag från Trafikverket, Boliden och OKG.

Afry, MkrQ1-2022Q1-2021Förändring
Nettoomsättning5 6704 99913,4%
EBITDA526580-9,3%
EBITDA-marginal9,3%11,6%
EBITA359419-14,3%
EBITA-marginal6,3%8,4%
EBITA, justerat4724329,3%
EBITA-marginal, justerat8,3%8,6%
Rörelseresultat317388-18,3%
Rörelsemarginal5,6%7,8%
Resultat före skatt290372-22,0%
Nettoresultat223301-25,9%
Resultat per aktie, kronor1,972,57-23,3%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons