Finans Nyhet

Talanger ökar bolagens omsättning

Publicerad

70-80 procent av bolagen med störst lönsamhet har en tydlig talent management-strategi, enligt rapport.

Realtid.se

Företag som har hög talangdensitet har hög lönsamhet medan bolag som är bra på att behålla sin stjärnor en längre period har en högre omsättning.

Det framgår av en undersökning av nätverket 4potentials, en del av Michaël Berglund Search Group, som kommit ut med både så kallad talent density och retain talent-index som nya indikatorer. Undersökningen har belyst 37 bolag i Sverige och cirka 3.000 talanger i nätverket utgör undersökningsunderlag.

Av undersökningen framgår att 8 av 10 bolag som är minst lönsamma har rekryterat minst antal talanger, sett till 4potentials medlemmar.

Annons

Dessutom har 70 till 80 procent av de bolag med störst lönsamhet en tydlig strategi för så kallad talent management. Men 80 procent av de minst lönsamma har en mer otydlig sådan strategi, enligt undersökningen.

När det gäller lönsamhet så påverkas det mest av den så kallade talangdensiteten, hur många talanger som finns per 100 medarbetare.

”Snitten bland de mest lönsamma är 1,5 procent talanger per 100 medarbetare medan de minst lönsamma har mindre än 0,2 procent talanger per 100 medarbetare. Med andra ord, har man 10.000 medarbetare har det mest lönsamma bolaget cirka 150 talanger medan det som har större förluster har bara 20 talanger”, enligt undersökningen.

Annons

Dessutom framgår det att bolagens förmåga att behålla sina talanger är starkt korrelerad med ökad omsättning. På en period mellan 6 till 8 år stannar 43 procent av talangerna kvar i ett bolag med hög försäljning medan bara 19 procent stannar kvar i bolag med låg försäljning.

En viss avvikelse finns här; i undersökningen är några företag högt rankade men har lägre omsättning, men här rör det sig främst om konsultföretag eller populära start-ups.

– Jag hoppas att våra 2 nya mätetal kommer förändra talangmarknaden till att fokusera än mer på rekrytering av stjärnor och behålla talanger – än att enbart bygga sin talangstrategi på hur populär man är på en studentundersökning. Denna undersökning visar att det är viktigt att vara där talangerna är och framför allt lyckas rekrytera dem. Kan man sedan behålla dem är man både lönsam och ökar omsättningen, säger Fredrik Andersson grundare av 4potentials.

Annons

Bland bolagen som i undersökningen fick ett högt mätvärde på talangdensitet finns SEB, Investor, Nordea, McKinsey och Boston Consulting Group.

Bolagen med högre omsättning och därmed de som är bra på att behålla sina talanger är ABB, Svenska Spel, H&M och Volvo bland annat.

– Rekrytering har varit viktigt, men att det var viktigare än employer branding var det få som visste. Det går att jämföra employer branding med marknadsföring och rekrytering med försäljning. Rekryteringsbudgeterna av talanger måste öka. Ju fler talanger ett bolag rekryterar ju mer ökar de chanserna att öka sin omsättning och vinst, avslutar Andersson.

Annons