Finans Nyhet

Skandiabanken ökade vinsten

Taggar i artikeln

Skandiabanken
Skandia, Lumera, Itello Foto: TTSkandia, Lumera, Itello Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Uppstickarbanken Skandiabanken ökade intäkterna och vinsten i det fjärde kvartalet.

Finwire

De totala intäkterna uppgick till 354 miljoner kronor (296).

Räntenettot uppgick till 299 miljoner kronor (222).

Provisionsnettot blev 39 miljoner kronor (54).

Annons

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 149 miljoner kronor (72). Kreditförlusterna uppgick till 8 miljoner kronor (3).

Rörelseresultatet blev 141 miljoner kronor (69).

Den förvaltade fond- och värdepappersförmögenheten minskade med 23 procent och uppgick till 35 145 miljoner kronor (45 822). Minskningen är främst hänförlig till nedgångar på de finansiella marknaderna.

Annons

– Sammanfattningsvis var 2022 ett bra år för Skandiabanken. Vi levererar ett starkt resultat samtidigt som vi erbjuder våra kunder trygghet och stabilitet i oroliga tider. Vi har skapat
förutsättningar för en fortsatt god tillväxt framåt och är väl rustade för att möta konkurrensen på marknaden. Jag ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2023, skriver vd Arvid Krönmark i en kommentar.

Skandiabanken, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Intäkter35429619,6%
Räntenetto29922234,7%
Provisionsnetto3954-27,8%
Rörelseresultat före kreditförluster14972106,9%
Kreditförluster-8-3
Rörelseresultat14169104,3%
Annons