Annons

Annons

Så påverkar digitaliseringen advokatrollen

“När vi använder oss av tekniken är det viktigt att vi håller hårt på transparensen, vilken i sin tur kräver att personalen levererar och använder tjänsterna på ett öppet sätt inför våra kunder”. Det säger Fondias vd Niclas Gottlieb till Realtid.

"I dagsläget används inte AI i någon mer kvalificerad mening, utan en del anglosaxiska byråer testar tekniken som komplement vid bearbetning av stora mängder information, till exempel i samband med due diligence. I framtiden kommer det finnas verktyg som kan granska dokument otroligt mycket snabbare än vid traditionell juristhantering". Det säger Anders Perméus, advokat och grundare av Pactumize, till Realtid. Också Magus Stein, grundare av Avtal24, ser stora samhällsvinster med att juristbranschen digitaliseras.  

"Avtalshantering blir mer och mer digitaliserad och AI-inriktad. Nästa steg tror jag är inom det förberedande arbetet kring rättsutredningar i och med Big Data och språkigenkänning". Det säger Erik Johansson, vd på juristbyrån Freja Partner, till Realtid. 

"Med hjälp av AI kommer våra jurister att arbeta mer effektivt genom att bland annat kunna granska och kvalitetssäkra stora mängder dokument på mycket kort tid". Det säger Anna Orlander, partner på Baker McKenzie till Realtid. 

Advokatbyråerna behöver se över sitt arbetssätt och se vilka arbetsuppgifter som kan göras på ett nytt mer effektivt sätt, inklusive vilka verktyg som kan användas, men de behöver även fråga sig vad de ska leverera till kunderna. Det säger Helena Hallgarn och Ann Björk, grundare av VQ Legal, till Realtid. 

När en större del av advokatbyråns verksamhet handlar om IT kommer också nya kompetenser att efterfrågas. Här finns det förmodligen behov av att förändra juristutbildningen till att bättre matcha framtidens kompetenskrav. Det säger docent Christian Sandström till Realtid. 

"Vi hoppas och tror att utvecklingen kommer att medföra ökade möjligheter för våra jurister att arbeta smidigare, effektivare och flexiblare gentemot våra kunder och att vårt fokus just kan ligga på analys och strategi". Det säger Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist, till Realtid. 

"Advokatrollen är kreativ, innehåller sociala relationer och kräver en förmåga att se helheten. Det kommer att ta lång tid innan AI kan ersätta sådana mänskliga förmågor". Det säger Johan Engström, partner på MAQS Advokatbyrå, till Realtid.  

"Vi är idag inne i en utveckling där vårt erbjudande blir mer komplext och värdebaserat, och där den traditionella pyramidstrukturen förändras. AI-utvecklingen kommer att stödja vår förflyttning uppåt i värdekedjan mot större fokus på senior rådgivning". Det säger Jesper Schönbeck, delägare på Vinge, till Realtid. 

Sidor