Finans Nyhet

”AI-verktygen är inte ett substitut för en jurist”

Anna Orlander, Baker McKenzie
Publicerad

”Med hjälp av AI kommer våra jurister att arbeta mer effektivt genom att bland annat kunna granska och kvalitetssäkra stora mängder dokument på mycket kort tid”. Det säger Anna Orlander, partner på Baker McKenzie till Realtid. 

Anna Orlander, partner på Baker McKenzies Stockholmskontor, kommenterar:  

Hur förbereder ni er organisation för digitaliseringen och AI?

– Både globalt och här i Stockholm har Baker McKenzie arbetat med digitalisering under flera år så digitalisering i sig är ingen nytt. Innovation och digitalisering är mycket mer än att ”bara” använda AI/Machine Learning-verktyg. 

Annons

Baker McKenzie har ett helhetsperspektiv när det gäller digitalisering och gör stora investeringar i innovation och hur framtidens juridiska tjänster kommer att se ut och levereras. På global nivå har Baker McKenzie en innovationskommittee som arbetar aktivt tillsammans med klienter och andra intressenter med dessa frågor. Vi deltar i spännande samarbeten som exempelvis Whitespace Collab i Toronto och the Center for Legal Innovation in Belfast. Baker McKenzie samarbetar också – som enda medverkande advokatbyrå – med the World Economic Forum i deras Center for the 4th Industrial Revolution i San Francisco.

Har ni vidtagit några konkreta åtgärder?

– Vi har länge arbetat med bland annat e-tjänster, digitala datarum, digitala delningsytor med klienter och automatiserade mallar. Användningen av AI börjar nå ut i verksamheten och här i Stockholm testar vi just nu AI-verktyget eBrevia för att automatisera due diligence. Utöver olika typer av digitaliseringsverktyg, arbetar vi också med icke-tekniska lösningar. AI och Machine Learning-verktyg är bara en del av vår utveckling.

Annons

Hur påverkar AI kostnaden, kvaliteten och tillhandahållandet av advokattjänster?

– Med hjälp av AI kommer våra jurister att arbeta mer effektivt genom att bland annat kunna granska och kvalitetssäkra stora mängder dokument på mycket kort tid. Vi räknar med att det ska leda till lägre kostnad. Undersökningar har visat att felmarginalen minskar när AI-verktyg och människa kombineras i en DD, så AI kan också höja kvaliteten. Legala tjänster blir mer lättillgängliga och användarvänliga för klienter. 

Vilka typer av advokattjänster kommer först att automatiseras med hjälp av AI?

Annons

– Jag tror att alla tjänster som kan digitaliseras eller automatiseras kommer att göra det, någon gång. På Stockholmskontoret fokuserar vi nu först på avtalsgranskning inom due diligence. Inom Baker McKenzie globalt använder vi även AI-verktyget Relativity inom ärenden där vi behöver granska stora mängder blandad data, så kallad e-discovery. 

Hur påverkar AI advokatbyråernas organisation; vilka roller kan ersättas med AI och vilken specialistkompetens kommer att behövas för att använda AI?

– Vi ser inte att våra medarbetare kommer att ersättas utan att vi kommer att kunna arbeta mer effektivt. Som med all ny teknik finns det en inlärningsperiod och så här i början behöver vi jurister support av IT-kollegorna, men att använda de här verktygen blir en del av vår specialistkompetens. Det viktigaste är att vi vågar ta till oss ny teknik och är nyfikna och öppna för de möjligheter som tekniken ger oss. 

Kommer antalet biträdande jurister i förhållande till antalet delägare att minska inom några år? 

– Inte vad vi ser nu. Jag tycker det är för tidigt att kommentera just nu.

Kommer advokatbyråernas IT-funktioner att blir viktigare i framtiden?

– IT är redan en extremt viktig funktion. 

Påverkas vissa rättsområden mer än andra av digitaliseringen?

– Initialt påverkas de rättsområden som hanterar väldigt stora mängder data och dokument, men givetvis påverkas alla rättsområden av digitalisering. 

Vem tar ansvar för resultatet av AI-verktygens arbete? Ansvarsförsäkringar?

– Som vi ser det är AI-verktygen inte ett substitut för en jurist, utan ett hjälpmedel. Alla ”slutsatser” som ett automatiserat DD-verktyg kommer fram till behöver till exempel kontrolleras av en människa. Så vi ser definitivt att vi även fortsatt är ansvariga, även för den del av arbetet som är resultatet av AI.

Hur stort kommer användningen av AI att vara om fem år?

– Vardaglig. Redan nu är användning av AI stort. 

Sammanfattningsvis – hur påverkar digitaliseringen advokatrollen?

– På ett spännande och utvecklande sätt. Digitalisering gör det möjligt att arbeta snabbare, smartare och mer kostnadseffektivt. Vår ambition är att ligga i framkant vad gäller digitalisering, och att skapa arbetssätt som är ännu mer klientanpassade. Vi ska fortsätta vara en innovativ, snabbfotad och modern rådgivare, digitaliseringen är en del i detta. 

 

 

 

 

 

Annons