Annons

Annons

Lars Oxelheim

Professor Lars Oxelheim vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm är säker på sin sak: Det är extremt riskabelt att göra affärer på prognoser som avviker från den gällande marknadskursen av den svenska kronan.

Finansmarknaderna har tendens att ägna sig åt grupptänk, enligt professor Lars Oxelheim. – När alla tycker samma sak, det är då helvetet kommer. Finansmännen har en tro på sin egen förmåga att spå räntan. Det är ett grupptänk som leder oss fel.

Italien och Grekland har så stora problem att de borde lämna eurosamarbetet anser Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Deras ekonomier klarar inte av euron, de kan inte konkurrera och de har ingen tillväxt.