FinansNyhet

Professorn: Glöm att du kan tjäna på kronan

Professor emeritus Lars Oxelheim.Professor emeritus Lars Oxelheim.
Professor emeritus Lars Oxelheim.
Publicerad

Professor Lars Oxelheim vid Institutet för Näringslivsforskning i Stockholm är säker på sin sak: Det är extremt riskabelt att göra affärer på prognoser som avviker från den gällande marknadskursen av den svenska kronan.

Margaret von Platen

Det är vanskligt att förutsäga valutakurser om man får tro professor Lars Oxelheim. Han forskar bland annat om kopplingen mellan företaget och dess makroekonomiska omgivning.

– Marknaden är effektiv i den bemärkelsen att all tillgänglig information redan finns inbakad i kursen. Timingen av en inbakad ändring är del av problemet där dessutom alla andra centralbanker kan ändra på bilden över den svenska kronans utveckling.

Marknadens syn på den svenska kronan är att den svenska ekonomin med stöd av en historiskt stark makroekonomisk medvind inte förmår prestera bättre. Insikten om att den makroekonomiska medvinden kommer att mojna eller övergå till motvind är inprisad i dagens kurs.

Annons

Många tror sig ha den perfekta spåkulan och känner sig styrkta i sin vilja att börja spekulera på valutamarknaden efter att ”gissat” rätt några gånger i följd. Men professor Oxelheim påpekar att: Sannolikheten för att ha rätt riktning på kursutveckling är, med ren tur, hög. Fyra ”gissningar” i rad, ger exempelvis en sannolikhet på lite över 6 procent på en effektiv marknad.

Forskningen ger inget stöd för att man systematiskt kan slå marknaden, det vill säga tjäna pengar på kursen genom affärer baserade på prognoser som avviker från den bild som den gällande marknadskursen ger.

Professor Oxelheim menar  att det ”trots detta finns aktörer som till och med köper prognoser ner på öresnivå speglar en vilja att avhända sig det egna ansvaret för valutans inverkan på verksamheten”. Det görs genom att kunna referera till de extern inköpta prognoserna.

Annons

 

Annons