Annons

Annons

HQ Bank

– Att närmare utreda och pröva FIs beslut i HQ-ärendet är viktigt inte bara för dem som drabbades av det, utan även för allmänhetens förtroende för rättssäkerheten. Det skriver Carl Svernlöv, advokat hos Baker McKenzie och adj professor vid Uppsala universitet.

I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central, vi måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Men frågan är om inte det märkliga resultatet av den långdragna HQ-processen och Finansinspektionens agerande visar på raka motsatsen, skriver Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt.

Det finns starka incitament för en uppgörelse mellan parterna i HQ-målet. Det säger advokat Carl Svernlöv, som välkomnar ett avslut även om han är kritisk till tingsrättsdomen.

Finansmannen Mats Qviberg har sålt sin 40-procentiga aktieandel i Custos till bolagets vd, Christen Ager-Hanssen. Därmed är alla deras gemensamma affärer avslutade, med ett undantag. De fortsätter sitt samarbete i den långdragna civilrättsliga HQ-processen i Stockholms tingsrätt, uppger Mats Qviberg för Realtid på söndagskvällen.

Processbolaget HQ pekar på ny bevisfakta om ändrade tradinginstruktioner, vilka påverkat bankens värderingsteknik. KPMG vill dock att rätten ska avvisa det som HQ presenterat under förhandlingarna. Domstolen har kommit med ett beslut i frågan.

Nu har HQ Banks tidigare vd Mikael König hörts i HQ-målet. Rätten fick bland annat höra om de turbulenta tiderna på finansmarknaden 2008 och hur det påverkade HQ Bank. 

HQ-kraschens rättsliga efterspel fortsätter. I två dagar har den tidigare HQ-vd:n Stefan Dahlbo förhörts i Stockholms tingsrätt som en del i den långa rättstvisten mellan Mats Qviberg och processbolaget HQ.

Återigen tvingades Mats Qviberg, tidigare styrelseordförande i HQ-bank, försvara sitt agerande under en av de största svenska bolagskrascherna på många år. Under fredagen förhördes han i Stockholms tingsrätt, där fokuset hamnade på hans försvarstal.

 

Mats Qviberg menar att HQ-domen bevisar att Finansinspektionen (FI) drog in HQ Banks tillstånd på felaktiga grunder – och ska därför stämma myndigheten på flera miljarder. Men FI:s chefsjurist hävdar att domen inte prövar de viktigaste argumenten i inspektionens bedömning från 2010.

Sidor