Annons

Annons

Högsta domstolen

Högsta domstolen har kommit med avgöranden i de så kallade Mattsson- och Connecta-målen. HD:s domar går på samma linje som EU-domstolens förhandsavgörande. I båda fallen har det rört sig om försäkringsförmedling — vilket innebär att de skadelidande har rätt till ersättning ur förmedlarens ansvarsförsäkring.

Thomas Lindwall, som dömdes till fyra år och fyra månaders fängelse för grova bedrägeribrott, överklagar Svea hovrätts dom till Högsta domstolen. Försvararna hänvisar till domvilla för att få målet omprövat i hovrätten.

Affärsjuristen och forskaren Eric M Runesson tyckte att det var dags för en förändring. Han blev bönhörd med råge. Kort efter utnämningen till HD-domare utsågs han även till ledamot av Svenska Akademien.

Samhällets reaktioner på marknadsmissbruksbrotten måste vara tillräckligt avskräckande och effektiva för att förtroende för värdepappersmarknaderna ska upprätthållas, menar riksåklagaren.

Omständigheterna som svenska domstolar är skyldiga att följa är är tydliga. Finns det en grund för att bevilja en resningsansökan skall det göras. Ändå kan jag, efter att ha följt många olika tvistemål, konstatera att så ej skett i flera av dessa fall. Varför så ej gjorts är obegripligt, skriver Mats Lönnerblad, författare och skribent i finansrätt.

Jag har i och med att att justitierådet Göran Lambertz nekat mig prövningstillstånd i Högsta domstolen dömts till ett 18 månader långt fängelsestraff, efter en långdragen skatteprocess. De flesta som genomgår en sådan rättsprocess tiger om den. Men jag kan och vill vara frispråkig om bakgrunden till mitt straff, eftersom det rymmer en rad frågeställningar som berör grundläggande principer för det svenska rättsväsendet. Det skriver Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson.

Sidor