FinansNyhet

Det pekar uppåt för bank och fastighet

Illustration: Pixabay
Publicerad

Realtids läsarundersökning i finansmarknaden visar att många bolag inom fastighets- och kommersiella banksektorn, som tidigare påverkats negativt av krisen, har återhämtat sig.

Realtid.se

Under 2020 genomförde Realtid, i samarbete med strategi- och analysföretaget Beautiful Clarity, en undersökning om hur covid 19-krisen påverkat finansmarknaden.

Tre tidigare undersökningar presenterades den 21 april, 15 maj respektive 22 juni.

Den senaste undersökningen, som bygger på resultat insamlade under fem dagar före jul 2020, visar att antalet bolag som påverkats negativt av krisen inte gått ned mer än marginellt sedan undersökningen vid tidpunkten för nationaldagen i juni förra året. Dessförinnan hade antalet gått ned från 58,5 procent i maj till 47,3 procent i juni.

Annons

Vid jul angav 46,5 procent att deras bolag påverkats negativt av krisen.

Stora rörelser märks inom bland annat fastighet och kommersiella banker som drabbades hårt av krisen i maj men som återhämtat sig rejält till julundersökningen.

Vid undersökningstillfället i samband med 1maj svarade 85 procent av de tillfrågade att deras bolag inom fastighetssektorn påverkats negativt av krisen. Vid jul hade den siffran sjunkit till 50 procent.

Annons

Under samma period – mellan 1 maj och jul – minskade andelen kommersiella banker som påverkats negativt av krisen från knappt 70 procent till 40 procent.

Det är en anmärkningsvärd förändring i jämförelse med övriga branscher.

Vid jul svarade 39,2 procent av respondenterna att ”deras” bolag kommer att påverkas negativt av krisen även framöver. 60,8 procent ansåg dock att deras företag inte kommer att drabbas negativt av krisen framför.

Annons

Samtidigt fortsätter antalet varsel inom finansmarknaden att stiga. Vid påsk förra året sa 14,9 av respondenterna att deras företag hade behövt varsla. Vid jul var motsvarande siffra 22,5 procent.

Värst ser det ut inom HR- och rekryteringsbolag och riskkapital. Där anger 43 respektive 30 procent av respondenterna att deras företag tvingats varsla. Dock baseras dessa slutsatser på ett mindre underlag och siffrorna är inte statistiskt signifikanta

På frågan om man kan se något positivt med pandemin så svarade 46 procent ja. Framför allt är det ett mindre resande som uppskattas. Många svarar också att deras möten och totala verksamhet har blivit effektivare.

Annons