Pär Östberg och Victor Örn lämnar styrelsen för investmentbolaget Pegroco Invest. Ordförande i bolaget är den tidigare statsministern Göran Persson.
Finans

"Synd att han lämnar"

(UPPDATERAD) De fem största ägarna i Pegroco Invest har sagt sitt: Pär Östberg och Victor Örn från styrelsen ska entledigas. VD Thomas Brue uppger dock att Pär Östberg själv bett om att få avgå. "Vi tycker själva det är synd att han lämnar då han är en mycket kompetent och erfaren ledamot och bidragit till Pegrocos utveckling", säger han till Realtid. Samtidigt föreslår styrelsen en nyemission om högst 17,5 miljoner stamaktier.

Uppdaterad 2017-11-30
Publicerad 2017-11-30

Fem av de största aktieägarna i Pegroco Invest, vilka tillsammans representerar 16.846.916 aktier vilket motsvarar 62,8 procent av rösterna i bolaget per den 30 september 2017, har lämnat förslag inför den extra bolagsstämman som ska äga rum den 8 januari 2018.

Dels vill storägarna att Joakim Edoff på Setterwalls advokatbyrå ska utses som ordförande vid stämman dels att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleant. I dag har styrelsen fem ledamöter och en suppleant.

Storägarna vill även att Pär Östberg ska entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot liksom Victor Örn från sitt uppdrag som styrelsesuppleant. 

– Som ett led i att vi skall följa svensk kod för bolagsstyrning som inte rekommenderar att ha suppleanter i styrelsen kommer Victor Örn som suppleant att avgå. Victor Örn har arbetat som Investment Manager i Pegroco över 10 år och har bara suttit med som suppleant av historiska skäl. Vidare har Pär Östberg ett önskemål att lämna styrelsen då hans uppdrag i Saudi Arabien tar stor del av hans tid. Vi tycker själva det är synd att han lämnar då han är en mycket kompetent och erfaren ledamot och bidragit till Pegrocos utveckling. Vi är nu uppe i en rekryteringsprocess av en ny ledamot som kan ersätta Pär Östberg framöver, säger Thomas Brue, vd på Pegroco Invest, i en kommentar till Realtid.se.

Pär Östberg är chief investment officer för Dussur (Saudiarabien), vd i Prado Invest. Han har tidigare varit vice vd och chef för Investeringsverksamheten på AB Industrivärden. Styrelseledamot i Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Skanska AB och SSAB AB. SVP & President Trucks Asia Volvo Group, SVP & Chief Financial Officer Volvo Group, Chief Financial Officer Renault Trucks, Chief Financial Officer Volvo Trucks France, President Volvo Treasury Asia.

Victor Örn är som sagt investment manager på Progroco Invest och har tidigare varit anställd hos Lafarge och Tumlehed Invest. 

Det framgår även av kallelsen att storägarna inte lämnat något förslag på ny styrelseledamot men att de avser att återkomma med förslag innan extrastämman eller senast vid extrastämman.

Från kallelsen till extrastämman framgår det även att styrelsen lagt fram förslag om en emisson om sammanlagt högst 17,5 miljoner stamaktier. Nyemissionen ska ske för "ägarspridning vid samtidig notering av bolagets stamaktie på marknadsplats, som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning”.

– Gällande nyemission så står de namngivna ägarna bakom förslaget. Syftet med bemyndingadet är att ha en handlingsutrymme  framöver då vi kontinuerligt ser över vår kapitalbas i bolaget samt att vi undersöker nu även möjligheten att notera vår stamaktie och i samband med det genomföra en ägarspridning, säger Thomas Brue, vd på Pegroco Invest, i en kommentar till Realtid.se..

I styrelsen sitter i dag den tidigare statsministern Göran Persson som styrelseordförande, Håkan Johansson som ledamot, Peter Sandberg som ledamot och Per Grunewald som ledamot och även Pär Östberg som ledamot och Victor Örn som suppleant. De två sista alltså är föreslagna att entledigas.

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag, företrädesvis i Sverige.

De fem storägarna

Kattson BV (genom Kathy Dolk), Richard Kahm, Peter Sandberg (inklusive närstående personer och bolag), Per Grunewald och Ören Invest AB (genom Henrik Ekstrand)

Platsannonser