Bank & FintechNyhet

SweFinTech: ”Vi kan inte förlita oss på gamla meriter”

Erika Eliasson, ordförande SweFinTech.Erika Eliasson, ordförande SweFinTech.
Publicerad

2021 blev ett rekordår för fintechbranschen, sett till investeringar och börsnoteringar.

Realtid.se

Tillväxten har samtidigt gjort att beslutsfattare och reglerare har visat större intresse för branschen, och regleringstakten fortsätter att öka. Det framgår av branschorganisationen Swedish Fintech Associations tredje upplaga av Fintechrapporten.

Den svenska fintechbranschen fortsätter, enligt rapporten, att öka och under 2021 uppgick den till mer än 500 bolag och sysselsatte upp till 25 000 personer. Det är en växande bransch och 91 procent av SweFinTechs medlemmar anger att de planerar att rekrytera under 2022. De globala investeringarna i fintechbolag nästan dubblerades under 2021, och i Sverige ökade det investerade beloppet med 72 procent 2021 jämfört med 2020.

Branschorganisationen konstaterar att det fortfarande finns ett behov av kapitalanskaffning, främst för mindre bolag då 43 procent av bolagen behöver ta in kapital under 2022. För att bibehålla det framgångsrika ekosystemet som omgärdat det svenska fintechundret de senaste åren vill Swedish Fintech Association att svenska beslutsfattare skapar en internationell konkurrenskraftig och förutsägbar regulatorisk miljö och en fortsatt välfungerande kapitalmarknad.

Annons

Rapporten visar på en positiv trend gällande förståelsen för fintechbranschen bland landets myndigheter och beslutsfattare. I 2020 års Fintechrapport upplevde 79 procent av SweFinTechs medlemmar att förståelsen var låg. Motsvarande siffra år 2021 var 65 procent och 2022 57 procent.

Tillgången till den finansiella infrastrukturen är dock en utmaning för många fintechbolag och 20 procent av SweFinTechs medlemmar har upplevt utmaningar med att få tillgång till banktjänster hos storbankerna. SweFinTech efterfrågar ökad dialog med bankerna samt att Finansinspektionen ska komma med förtydliganden och vägledning för att stävja problematiken.

–Den svenska fintechbranschen är unik och har skapat flera succéer, men vi kan inte luta oss tillbaka och förlita oss på gamla meriter. Beslutsfattare, myndigheter och utbildningsväsendet behöver vara på tårna och skapa förutsättningar för att Sverige fortsatt ska vara världsledande och bidra med nya innovativa finanstjänster, säger Erika Eliasson, ordförande SweFinTech, i en skriftlig kommentar.

Annons
Annons