Swedbank sätter klimatmål för 77 procent av låneboken – ”strategiskt beslut”

Taggar i artikeln

Swedbank
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på SwedbankFredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank
”Oavsett om du är aktieägare eller köper bankens skuld, så har vi framförallt de senaste två sista åren sett ett stort intresse för hur hållbart företaget är i stort. Investerare vill utan tvekan ha en stark hållbarhetsprofil annars straffas man på kapitalmarknaden”, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank om bankens nya klimatmål.
Publicerad
Uppdaterad

Swedbank har en enorm lånebok på 1 612 miljarder kronor. Banken har nu antagit klimatmål för 77 procent av dessa lån till ett värde av 1 239 miljarder. Större delen av denna kreditportfölj är inom fastighetssektorn, resterande utlåning som berörs sker inom områdena kraftproduktion, olja och gas samt stål.

Joakim Båge

Fredrik Nilzén är hållbarhetschef på Swedbank.

På vilken affärsmässig grund görs dessa beslut?
– Utgångspunkten är att vi behöver ta en ledarskapsroll i klimatomställningen och en del i det är att vi nu fastställer mål till 2030. Det är ett strategiskt beslut från bankens sida. Vi ser en affärsmöjlighet i att hjälpa våra kunder att göra omställningen. Vi ser intäkter i form av att hjälpa kunderna finansiera den här omställningen, med vidare lån, och samtidigt minska kostnaderna och risk, vilket till exempel skulle kunna vara i form av framtida kapitalkrav för att finansiera stora utsläpp.

Hur kommer er kreditportfölj behöva förändras för att de finansierade utsläppen ska minska i linje med de globala klimatmålen?
– Både företag och underliggande tillgångar kommer att behöva ha omställningsplaner och de ska vara tillräckligt ambitiösa för att nå de sektorspecifika målen 2030 som vi har. Det betyder att den typen av investeringar kommer att behöva göras. För fastighetssektorn så handlar det om förbättringar av de underliggande fastigheterna. Inom olja och gas har vi valt att sätta absoluta mål eftersom de på sikt ska fasas ut.

Annons

Swedbank är ju en av de största kreditgivarna till fastighetssektorn och ni nämner både bolån och lån till kommersiella fastigheter, hur kommer vanliga konsumenter som har bolån hos Swedbank påverkas för att nå ert mål att minska utsläppen med 39 procent?
– För nya fastigheter så finns det gröna bolånet med 10 punkter rabatt som tillkommer ovanpå övriga rabatter. Men det är främst bland existerande fastigheter där den stora potentialen finns. Vi kommer att jobba med hela kundresan. Banken kommer att bli bättre på rådgivning kring hur kunden kan göra fastigheten klimatsmartare samt att hjälpa till att finansiera den resan genom till exempel solceller, treglasfönster och energilagring.

Vilken påverkan på Swedbanks värdering på börsen eller attraktivitet som investering beräknar ni att detta kommer ha, siktar ni till exempel på att ha fler konkurrenskraftiga gröna produkter än andra svenska storbanker?
– Oavsett om du är aktieägare eller köper bankens skuld, så har vi framförallt de senaste två sista åren sett ett stort intresse för hur hållbart företaget är i stort. Investerare vill utan tvekan ha en stark hållbarhetsprofil annars straffas man på kapitalmarknaden. Vi har ju framförallt sett en stor påverkan när vi inte presterar så bra som vi ska. När det gäller penningtvätt så har vi ju straffats av investerare av just den anledningen. Det kan också innebära saker som sänkta ratingbetyg. För oss handlar det framför allt om att bli duktiga på att hjälpa kunderna att göra den här resan. Vi ska ha en bra digitaliserad rådgivning samt bra produkter och tjänster samt partners som gör det enkelt för våra kunder att bli mer hållbara.

Hur går det med ESG-omställningen för Swedbank överlag? Penningstvättshärvan fortsätter sitt rättsliga efterspel och vad ligger prio på inom S och G framöver?
– Det pågår ett fortsatt arbete. Vi är en långt starkare bank idag på att proaktivt agera för att förebygga finansiell brottslighet i vår infrastruktur. Swedbank var den första nordiska bank att skapa ett socialt ramverk som innebär att vi lagt till fyra sociala ben i vårt hållbarhetsarbete. Det finns också mycket att göra inom byggbranschen. Där har vi ett samarbete med de andra bankerna också. Som ett exempel på det så planerar vi att ställa skarpare krav i lånehandlingarna för att säkerställa att risken för arbetslivskriminalitet i byggbranschen minskar.

Annons

Fakta:
Klimatmålen syftar till att bidra till positiv förändring hos bankens lånekunder genom att Swedbank ska bidra till att möjliggöra en klimatomställning enligt 1,5-graders målet 2030. Initiativet är en del av Swedbanks åtagande inom Science-Based Targets initiative samt Net-Zero Banking Alliance. Klimatmålen att minska den finansierade utsläppsintensiteten (kgCO2e/m2) för 2030 indelat per sektor:

  • För bolån, minus 39 procent.
  • För kommersiella fastigheter, minus 43 procent.
  • För kraftproduktion, minus 59 procent.
  • För olja och gas (prospektering, produktion och raffinering), minus 50 procent.
  • För stålsektorn, minus 29 procent.

Alla mål är beslutade utifrån basåret 2019 och de har skickats in av Swedbank till Science-Based Targets initiative för extern validering.

Annons