Annons

Annons

Swedbank Robur lanserar ny företagsobligationsfond

Swedbanks fondbolag och kapitalförvaltare Robur lanserar en ny räntefond förvaltad av samma team som Företagsobligationsfonden.

Den nya fonden heter Swedbank Robur Företagsobligationsfond Mix och placerar på den europeiska kreditmarknaden. Fonden har högre risk än övriga räntefonder och kommer också att ha högst potentiell avkastning av Swedbank Roburs räntefonder.

Företagsobligationsfond Mix är en aktivt förvaltad räntefond med en mix av företagsobligationer med en hög kreditvärdighet och mer högavkastande företagsobligationer med en högre risknivå.

Fonden investerar huvudsakligen i obligationer utgivna av europeiska företag. Normalt består portföljen till ungefär hälften av företagsobligationer med högre kreditvärdighet (investment grade) och hälften med lägre kreditvärdighet (high yield). High yield-obligationer ökar potentiell avkastning betydligt och är ett intressant tillgångsslag i dagens lågräntemiljö, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Annons

Annons

– Vi på Swedbank Robur ser kontinuerligt över vårt produktutbud. Vårt mål är att vara innovativa och lyhörda gentemot våra kunders behov och önskemål. Den här fonden är efterlängtad. Vi ser företagsobligationer som en fortsatt intressant investering och tror framförallt på den europeiska kreditmarknadens potentiella utveckling, säger Christian Leonhard, huvudansvarig förvaltare för fonden på Swedbank Robur.

Fonden ger enligt förvaltaren en bra möjlighet till balans mellan risknivå och förväntad avkastning. Fonden ger också möjlighet till ökad avkastning i dagens låga ränteläge även för de som inte vill investera på aktiemarknaden.

– Fonden eftersträvar en bred portfölj, för att minimera både likviditets- och konkursrisker. Vi ser stora fördelar med att investera på den europeiska kreditmarknaden eftersom det öppnar upp för investeringar i ett brett urval av bolag samtidigt som vi kan undvika likviditets- och koncentrationsriskerna i svensk kreditmarknad, säger Christian Leonhard.

Den årliga förvaltningsavgiften för fonden uppgår till 0,7 procent.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons