Morgonsvepet

Swedbank ökar transparensen efter penningtvättsfrågor

Stabil rapport från Swedbank där även vd Bonnesson lyfter frågan om penningtvätt, Saab genomför företrädesemission om 6 miljarder kronor, Netflix tar in 2 miljarder dollar och Öresund avyttrar Ambea-aktier. Detta är några av rubrikerna i Realtids morgonsvep.

Uppdaterad 2018-10-23
Publicerad 2018-10-23

Swedbank ökar transparensen efter penningtvättsfrågor
Bank Swedbanks räntenetto uppgick till 6.326 miljoner kronor under årets tredje kvartal, vilket var en ökning med 1 procent sedan andra kvartalet och 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Intäkterna uppgick till 11.176 miljoner kronor. Kostnaderna minskade med drygt 6 procent i årstakt till 3.998 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 7.061 miljoner kronor, vilket var en uppgång med 14 procent jämfört med samma period i fjol. Men det var dock en liten minskning jämfört med föregående kvartal då rörelseresultatet var 7.388 miljoner kronor. Provisionsnettot landade på 3.336 miljoner kronor, vilket motsvarar en uppgång på 3 procent jämfört med årets andra kvartal och 13 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Kreditförlusterna uppgick till 117 miljoner kronor under kvartalet. Kärnprimärkapitalrelationen stärktes till 24,3 procent efter att ha försvagats under andra kvartalet till 23,6 procent. 
Birgitte Bonnesen kommenterar kort den aktuella penningtvättsfrågan och skriver att Swedbank tar ansvar på samtliga hemmamarknader genom en nära dialog med myndigheter och beslutsfattare. "Ekonomisk brottslighet är dock föränderlig och nyckfull. Vi fortsätter därför ständigt att anpassa våra processer för att säkerställa att vi skyddar våra kunder och ytterligare ökar transparensen på våra hemmamarknader", skriver Birgitte Bonnesen.

Saab genomför en företrädesemission om 6 miljarder
Finans Försvarskoncernen Saab planerar en företrädesemission på 6 miljarder kronor, vilket framgår av ett pressmeddelande kort innan bolagets kvartalsrapport under tisdagen. Anledningen till emissionen är att bolaget sitter med en rekordstor orderstock med bland annat den nyligen avklarade upphandlingen av skolflygplan i USA tillsammans med Boeing omnämns. "Stora ordrar innebär initialt ökade investeringar i produktion och rörelsekapital, samtidigt som den snabba teknikutvecklingen fortsatt kommer medföra satsningar inom forskning och utveckling. Saab behöver därmed en stark finansiell ställning för att skapa utrymme för fortsatt tillväxt", skriver bolaget i pressmeddelandet.Huvudägarna Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som tillsammans kontrollerar 39,7 procent av aktierna och 48,1 procent av rösterna i Saab stödjer emissionen.

Ökade hyresintäkter på Hemfosa
Fastigheter Hemfosa ökar hyresintäkterna under tredje kvartalet till 642 miljoner kronor, jämfört med 528 miljoner kronor och till 1.842 miljoner kronor för niomånaders-perioden jämfört med 1.558 miljoner kronor samma period i fjol. Driftnettot uppgick till 468 miljoner kronor under tredje kvartalet jämfört med 403 miljoner kronor samt 1.282 miljoner kronor för niomånaders-perioden jämfört med 1.106 året innan samma period.Förvaltningsresultatet uppgick till 330 miljoner kronor, vilket var 18 procent högre än fjolårets 280 miljoner kronor för tredje kvartalet. detta motsvarande 1,80 kronor per stamaktie och 839 miljoner kronor för perioden, motsvarande 4,70 kronor per stamaktie, jämfört med 897 miljoner kronor i fjol. resultat efter skatt uppgick till 1.290 miljoner kronor för kvartalet jämfört med 775 miljoner kronor. Detta motsvarade 7,51 kronor per stamaktie före utspädning jämfört med 4,73 kronor. För niomånaders-perioden uppgick resultatet till 2.881 miljoner kronor, motsvarande 17,20 kronor per aktie, jämfört med 2.635 miljoner kronor, motsvarande 16,06 kronor per stamaktie. Substansvärdet ökade med 18 procent till 126,72 kronor.

Öresund avyttrar Ambea-aktier
Finans Investmentbolaget Öresund har minskat sitt ägande i Ambea. Av ett flaggningsmeddelande framgår det att bolaget sålde 1.190.784 aktier i Ambea den 17 oktober och äger därefter 2.809.216 aktier motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i Ambea. Ambea meddelade i tisdags förra veckan att bolaget förvärvar Aleris skandinaviska omsorgsverksamhet. Aktien steg med nästan 11 procent den dagen.

Goldman blickar mot privatmarknaden
Bank Goldman Sachs planerar ett investment management-erbjudande till privata investerare, enligt Financial Times. Banken har kontaktat den amerikanska mäklarfirman Charles Schwab för att gå vidare med frågan. Banken uppgav under måndagen att man kommer att slå samman privatbanken Marcus med investment management-avdelningen under ledning av Tim O´Neil och Eric Lane som är chefer för Investment management. David Salomon och John Waldron sade i ett uttalande att den nya avdelningen kommer att lansera ett bredare förmögenhetsförvalningserbjudande med Marcus digitala kapacitet och med de mer etablerade säljkanalerna och produkterna som nu finns på avdelningen för investment management.

Theresa May: ”EU arbetar aktivt med mitt förslag"
Brexit Den brittiska premiärministern Theresa May uppger att EU arbetar aktivt på hennes förslag om en temporär gräns mellan Storbritannien och EU och ett avtal är till 95 procent klart. Detta sade hon under ett anförande i parlamentet på måndagen. Den enda betydande frågan som är kvar att lösa är den irländska gränsen, uppger hon, enligt Financial Times.

Netflix tar in 2 miljarder dollar
Finans Netflix aviserade sent under måndagskvällen att man avser att, för andra gången i år, gå in på lånemarknaden och ta in 2 miljarder dollar för att kunna investera i fler produktioner och originalserier för att möta den alltmer konkurrerande marknaden. Detta rapporterar Reuters. Bolaget planerar att spendera 8 miljarder dollar på innehåll detta år. Bolaget har redan spenderat 6,9 miljarder på tv-shower och filmer vid slutet av tredje kvartalet. Om den takten fortsätter handlar det dock mer om ett spenderande om 9 miljarder dollar på innehåll detta år. Bolaget har totalt skulder om 8,4 miljarder dollar. Majoriteten av dessa har man tagit in i obligationslån under de senaste tre åren.

Bomb hittad utanför George Soros hem
Finans En misstänkt bomb hittades under måndagen i en postlåda nära miljardären och filantropen George Soros hem i Westchester utanför New York, enligt New York Times. Bomben hittades av en anställd som konstaterade att det var en bomb och placerade den i avvaktan till polis kom till platsen. Bombtekniker anlände till platsen och desarmerade bomben, uppger polisen till  New York Times. 

Blandad utveckling på USA-börserna
Börs Det var en blandad utveckling för de amerikanska börserna där S&P500 gick ned 0,4 procent. Dow Jones storbolagsindex backade med 0,5 procent medan tekniktunga Nasdaq steg med 0,3 procent. Teknik gick starkast sektorsvis med en uppgång på 0,8 procent. Apple slutade upp cirka 0,6 procent medan Microsoft steg drygt 1 procent. Finans tappade 2,1 procent där Goldman Sachs var största förlorare på minus 2,4 procent.

Nedåt på Asienbörserna
Börs Tokyobörsen inledde tisdagens handel på minus. Nikkei 225-index sjönk 1 procent och vid stängning låg index på -2,67 procent. Det bredare Topix-index tappade nästan 0,9 procent i inledande handeln, enligt TT. Även Hongkong-börserna inledde dagen negativt efter nära 3 procents uppgång under de två senaste handelsdagarna. Hang Seng-index föll över 0,5 procent. En timme innan stängning föll Hang Seng-index 3,13 procent. Shanghais riktgivande kompositindex var mer eller mindre oförändrat, enligt TT. Shenzhens kompositindex tappade knappt 0,3 procent.

Platsannonser